Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Alarm monitor svjetlo je čista Android App iz Alamos UG. Upozorenja programa Firemergenta mogu se prikazati s aplikacijom.

Funkcije:

  • Alarmi putem push ili SMS
  • Šifriranje za siguran prijenos na kraju do kraja
  • Prikaz alarma teksta, ključne riječi, adresa
  • Vizualizacija lokacije na karti
  • Hidrant prikaz Via wasserkarte.info
  • Povratne informacije iz hitne posade moguće

Više informacija o proizvodu možete pronaći ovdje: http://www.alamos-shop.de/epages/64887272.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/64887272/Products/7