Verken de brandweer motor wanneer deze wordt gebruikt. Blus het vuur met water. Sla het huis!