Klicke, um diesen Beitrag zu bewerten!
[Gesamt: 0 Durchschnitt: 0]

De gebaren database bevat informatie voor het veilig hanteren van gevaarlijke stoffen en andere chemische stoffen op de werkplek, zoals De effecten van stoffen op de mens, de nodige beschermende maatregelen en maatregelen in geval van gevaar (incl. Eerste hulp). Daarnaast wordt de gebruiker geïnformeerd over belangrijke fysisch-chemische gegevens van de stoffen, alsmede speciale wettelijke en professionele coöperatieve bepalingen over de afzonderlijke stoffen. Informatie over 8000 stoffen is inbegrepen. De gegevens worden tijdig bijgehouden na bekendmaking in de regels en voorschriften of na het bestaan van nieuwe wetenschappelijke bevindingen. 

Publisher

De gebaren database wordt gecreëerd en onderhouden door het Instituut voor veiligheid en gezondheid op het werk van de Duitse wettelijke ongevallenverzekering (IFA).

De informatie over de arbeidsgeneeskunde en eerste hulp in de gebaren stof databank wordt verstrekt door Prof. Heberr en zijn team (TOXICHEM, Leuna).

Gebruik en aansprakelijkheid

De gegevensvoorraad kan worden gebruikt voor de veiligheid van worden gebruikt om informatie te verkrijgen over de Risico's van chemische stoffen. Commercieel gebruik van de gegevens en gedeeltelijke of volledige overdracht naar andere informatiesystemen is niet toegestaan. De gegevens in de database van gebaren substantie worden zorgvuldig gemaakt en onderhouden. Er kan echter geen aansprakelijkheid worden aangenomen, ongeacht de rechtsgrondslag.