Klicke, um diesen Beitrag zu bewerten!
[Gesamt: 0 Durchschnitt: 0]

Baza danych substancji gestów zawiera informacje dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi i innymi substancjami chemicznymi w miejscu pracy, np. Wpływ substancji na człowieka, niezbędne środki ochronne i środki w przypadku zagrożenia (w tym Pierwszej pomocy). Ponadto użytkownik jest informowany o ważnych danych fizykochemicznych substancji, jak również o specjalnych prawnych i profesjonalnych regulacjach dotyczących poszczególnych substancji. Zawiera informacje o 8000 substancji. Dane są przechowywane w odpowiednim czasie po opublikowaniu w zasadach i przepisach lub po istnieniu nowych ustaleń naukowych. 

Wydawca

Baza danych substancji gestów jest tworzona i utrzymywana przez Instytut bezpieczeństwa i higieny pracy niemieckich ustawowych ubezpieczeń wypadkowych (IFA).

Informacja o medycynie pracy i pierwszej pomocy w bazie danych substancji gestów jest dostarczana przez prof. Heberr i jego zespół (TOXICHEM, Leuna).

Użytkowanie i odpowiedzialność

Dane mogą być wykorzystane do celów bezpieczeństwa pracy być wykorzystane do uzyskania informacji na temat zagrożeń stwarzanych przez substancje chemiczne. Wykorzystywanie danych w celach komercyjnych oraz częściowe lub całkowite przekazanie do innych systemów informatycznych jest zabronione. Dane w bazie danych substancji gestów są starannie tworzone i utrzymywane. Nie można jednak założyć żadnej odpowiedzialności, niezależnie od podstawy prawnej.