Rescue bodova Njemačka je app koji mora biti na smartphone svakog planinarka, OutdoorFreak ili BOS ulazne snage.

Sve spašavanja bodova Njemačka u jednom app

Osnovna funkcija aplikacije je pokazati korisniku okolna mjesta spašavanja za ambulante, planinski stražari, policijske i vatrogasne brigade. App isto tako utvrde sa Internet povezivanje!
Informacije i GPS podaci o spašavanju bodova dolaze iz javnih podataka. Svi podaci se ažuriraju automatskim ažuriranjima. Koliko je dostupna, podaci se uvijek ažuriraju ažuriranim putem sučelja.

GPS položaj je popravljanje preko GPS modul integrirati u smartphone, za ovaj nijedan podaci povezivanje je nuždan!

‎Hilfe im Wald
‎Hilfe im Wald
Preis: Kostenlos
 • ‎Hilfe im Wald Screenshot
 • ‎Hilfe im Wald Screenshot
 • ‎Hilfe im Wald Screenshot
 • ‎Hilfe im Wald Screenshot
 • ‎Hilfe im Wald Screenshot
 • ‎Hilfe im Wald Screenshot
 • ‎Hilfe im Wald Screenshot
 • ‎Hilfe im Wald Screenshot
 • ‎Hilfe im Wald Screenshot

Hilfe im Wald
Hilfe im Wald
Preis: Kostenlos
 • Hilfe im Wald Screenshot
 • Hilfe im Wald Screenshot
 • Hilfe im Wald Screenshot
 • Hilfe im Wald Screenshot
 • Hilfe im Wald Screenshot
 • Hilfe im Wald Screenshot
 • Hilfe im Wald Screenshot
 • Hilfe im Wald Screenshot
 • Hilfe im Wald Screenshot
 • Hilfe im Wald Screenshot
 • Hilfe im Wald Screenshot
 • Hilfe im Wald Screenshot
 • Hilfe im Wald Screenshot
 • Hilfe im Wald Screenshot
 • Hilfe im Wald Screenshot
 • Hilfe im Wald Screenshot
 • Hilfe im Wald Screenshot
 • Hilfe im Wald Screenshot