Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Baza podataka gesturalne tvari sadrži informacije za sigurno rukovanje opasnim tvari i druge kemijske tvari na radnom mjestu, kao što su Učinci tvari na ljude, potrebne zaštitne mjere i mjere u slučaju opasnosti (Incl. Prva pomoć). Osim toga, korisnik je obaviješten o važnim fizikalno-kemijskih podataka tvari, kao i posebne pravne i profesionalne suoperativne propise o pojedinačnim tvari. Informacije o 8000 tvari je uključeno. Podaci se održavaju pravovremeno nakon objavljivanja u pravilima i propisima ili nakon postojanja novih znanstvenih nalaza. 

Izdavač

Baza podataka gesturalne tvari stvara i održava Institut za sigurnost na radu i zdravlje njemačkog zakonsko osiguranje od nezgode (IFA).

Informacije o medicini profesionalne i prve pomoći u bazi podataka gesturalne tvari koje pruža prof. Heberr i njegov tim (toksikohema, Leuna).

Korištenje i odgovornost

Zaliha podataka može se koristiti u svrhu sigurnosti na radu koristiti za dobivanje informacija o rizicima koje predstavljaju kemijske tvari. Komercijalna uporaba podataka, kao i djelomični ili potpuni transfer do drugih informacijskih sustava nije dopuštena. Podaci u bazi podataka gestualne tvar su pažljivo stvoreni i održavani. Međutim, ne može se pretpostaviti odgovornost, bez obzira na pravnu osnovu.